architekci-mpp.pl

Architekci małych przestrzeni przedszkolnych

Znaki bezpieczeństwa w szkołach

Przebywając w szkole, każdy powinien czuć się bezpiecznie. Czy rzeczywiście tak będzie zależy w praktyce od wielu czynników. Między innymi od tego, czy będą się tam znajdować należyte oznaczenia. Mowa w praktyce o znakach bezpieczeństwa, które są standardem, jeśli chodzi o korytarze szkolne.

Mają one za zadanie informować przede wszystkim o właściwej drodze ewakuacji. Nie zawsze jest to jasne, a dzięki oznaczeniom można przekazać tę wiadomość w sposób czytelny – w jednakowym stopniu pedagogom, jak i samym uczniom. Oznakowanie tylko i wyłącznie zgodne z aktualnymi przepisami Oczywiście oznakowanie szkół musi spełniać konkretne wymagania. Wynikają one z obowiązujących norm BHP i przepisów.

Produkcją znaków spełniających wymagania w tym zakresie zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Zazwyczaj te same, które dostarczają rozmaitych akcesoriów BHP również innym zainteresowanym. Potencjał w tym aspekcie jest spory i warto mieć go na uwadze. Nad prawidłowym zaopatrzeniem szkół w znaki powinna czuwać rzecz jasna dyrekcja.