architekci-mpp.pl

Architekci małych przestrzeni przedszkolnych

Szkolne toalety – najczęstsze problemy

Nie ma nic dziwnego w tym, że toalety w szkołach bywają miejscami „trudnymi”. Tak się bowiem składa, że niełatwo utrzymać w nich czystość, a to ma swoje konsekwencje. Brak czystości w szkolnym WC najczęściej jest spowodowany tym, że sami uczniowie nie potrafią zachować się w sposób właściwy. Jest to dość powszechne zjawisko, na temat którego już bardzo wiele napisano i powiedziano. Jeśli więc nie zmieni się zachowanie młodych ludzi, to w szkolnych toaletach nigdy nie będzie wyglądać tak, jak wyglądać powinno. Taki stan rzeczy sprawia, że część szkół nie inwestuje zanadto w ten obszar.

Im uczniowie starsi, tym z reguły lepiej w toaletach To błąd, ponieważ uczniowie w dowolnym wieku zasługują na to, aby załatwiać swoje potrzeby w należycie przygotowanych miejscach. Takich, w których nie będą się unosić brzydkie zapachy i w których nie będzie brudno. Stopniowo da się zauważyć zmianę w tym aspekcie. Coraz więcej WC w szkołach prezentuje się naprawdę ładnie. Tyczy się to zwłaszcza tych placówek, w których uczy się starsza młodzież. Z reguły wykazująca więcej poszanowania dla wspólnego dobra.