architekci-mpp.pl

Architekci małych przestrzeni przedszkolnych

Ławki korytarzowe czy po prostu krzesła?

Korytarze szkolne wyglądają w większości placówek podobnie. Można jednak zastanowić się nad tym, czy nie da się uczynić ich bardziej funkcjonalnymi i co za tym idzie bardziej przyjaznymi z punktu widzenia młodych ludzi? Jak najbardziej jest to wykonalne. Trzeba jedynie znaleźć odpowiednie rozwiązanie w tym zakresie. monitor interaktywny newline

Długi czas dzieci i młodzież szkolna w przerwach między lekcjami albo stała, albo też siedziała na podłodze. Od pewnego czasu na korytarzach pojawiają się wydzielone miejsca do siedzenia. I tu pytanie, co nadaje się do tego celu lepiej.

Nie tylko przy sali gimnastycznej Jedną opcją są ławki korytarzowe, a drugą krzesła. Te pierwsze wydają się jednak lepszym pomysłem. Bardziej sprzyjają integracji, łatwiej znaleźć dla nich dobre miejsce, ustawiając je po prostu wzdłuż ścian.

To proste i ekonomiczne rozwiązanie. Długi czas ławki tego typu spotykało się głównie w pobliżu sal gimnastycznych oraz w szatniach dla uczniów szykujących się na zajęcia z WF. Jednakże w tym momencie coraz powszechniej udaje się je spotkać po prostu na dowolnym korytarzu w szkołach różnego szczebla.

Warto zadbać również o wygląd podwórka przy budynku szkoły, ciekawie i z pewnością estetycznie prezentowałaby się tam ławka z bali z oparciem.