architekci-mpp.pl

Architekci małych przestrzeni przedszkolnych

Jak ustawić regały w bibliotece?

Biblioteka jest miejscem, w którym przechowuje się książki. Zarówno te związane z edukacją, jak też lektury szkolne oraz rozrywkowe. Tak naprawdę szkolna biblioteka spełnia kilka zadań. Stanowi swego rodzaju zaplecze dydaktyczne związane z niektórymi książkami i treściami. Jednakże należy podkreślić również to, że coraz częściej biblioteki się unowocześniają.

Znaleźć w nich można nie tylko tradycyjne książki, ale również programy komputerowe, filmy oraz różnorodne treści multimedialne. Rzecz jasna takie, które sprzyjają efektywnej nauce. Właściwa organizacja przestrzeni Jednakże przyjmując, że ekspozycja oraz wypożyczanie książek pozostają najważniejszym obszarem działalności szkolnej biblioteki, musi pojawić się pytanie o kwestie związane z odpowiednim urządzeniem tej przestrzeni. Książki są zazwyczaj przechowywane na regałach. W jaki sposób powinny być ustawione? Przede wszystkim tak, aby zapewnić korzystającym z zasobów biblioteki jak największą swobodę ruchów i jak najlepszy dostęp do wszystkich pozycji.

Trzeba w tej kwestii wykazać się umiejętnościami racjonalnego planowania.