architekci-mpp.pl

Architekci małych przestrzeni przedszkolnych

Czy warto tworzyć własne środki dydaktyczne?

Niektóre szkoły szukają sposobów na dokonanie finansowych oszczędności. Możliwości w tym zakresie są jednak ograniczone, ponieważ nie na wszystkim da się zaoszczędzić.

Czy mogą to być środki dydaktyczne? Część placówek podejmuje działania w kierunku wytworzenia własnych pomocy naukowych, opracowań oraz innych materiałów. Mogą one bardzo wydatnie podnieść jakość prowadzonych zajęć, ponieważ będą uwzględniać elementy, na których szczególnie może zależeć konkretnej placówce.

Potencjał w tym obszarze jest niemały, o czym warto się przekonać. Cyfryzacja w świecie materiałów dydaktycznych Pojawia się pytanie, które typy szkół mają największe szanse stworzyć środki dydaktyczne, które okażą się efektywne? Tak naprawdę może chodzić o każdy typ szkoły.

Zarówno podstawówki, jak też licea czy technika mają spore szanse sprawdzić się w tym zakresie. W pracę nad materiałami najczęściej angażowani są nauczyciele, ale nierzadko również uczniowie.

Coraz powszechniej materiały tego typu mają postać elektroniczną i są prezentowane w postaci cyfrowej – na komputerach czy tabletach.